Hội chứng Down 101: Mọi thứ bạn cần biết

Bạn có phải là người thích hình ảnh? Tôi cũng vậy. Đây là một phiên bản đơn giản của hội chứng Down chỉ trong một phút. Hội chứng Down là gì? Hội chứng Down là tên gọi của một bất thường di truyền trong đó một người có bộ ba nhiễm sắc thể thứ 21….

Read more