3 điều cần xem trên Investing.com

© Reuters Bởi Dendra Tripati Investment.com: Power đã đánh giá cổ phiếu vào thứ Hai, đưa ra những trách nhiệm và hạn chế mới trên con đường hạn chế vi rút KV-19 đang phát triển lan rộng khắp thế giới. Giá vàng và dầu mới đã giảm mạnh tại Hoa Kỳ do hậu quả của…

Read more

Hội chứng Down 101: Mọi thứ bạn cần biết

Bạn có phải là người thích hình ảnh? Tôi cũng vậy. Đây là một phiên bản đơn giản của hội chứng Down chỉ trong một phút. Hội chứng Down là gì? Hội chứng Down là tên gọi của một bất thường di truyền trong đó một người có bộ ba nhiễm sắc thể thứ 21….

Read more