Kể một bài thuyết trình thật dễ dàng

Tạo một bài thuyết trình mạnh mẽ là một khoa học. Có quy tắc 6 × 6, quy tắc 80/20, quy tắc thứ ba, quy tắc 10/20/30 … danh sách tiếp tục. Nếu bạn cảm thấy bị choáng ngợp bởi các quy tắc, chúng tôi ở đây để cung cấp cho bạn ý tưởng về…

Read more