Paul về các mối quan hệ và hẹn hò

Xuất bản vào ngày 8 tháng 2 năm 2021 bởi quản trị viên CDSS Thể loại: Blog CDSS, Blog của Paul Trưởng nhóm nhận thức Paul Sawka nói về các mối quan hệ và hẹn hò. Ngày lễ tình nhân sắp đến và tôi thực sự yêu và nhớ rất nhiều người trong cuộc sống…

Read more

Thông báo cho chuỗi mùa hè ALIVE

Chúng ta đang ở giữa một sự thay đổi lớn về ý thức trên hành tinh từ việc coi bản thân là riêng biệt, hạn chế và thiếu nhận thức rằng chúng ta là TOÀN BỘ, ĐƯỢC KẾT NỐI và NGAY BÂY GIỜ! Trong quá khứ, các triệu chứng có nghĩa là có điều gì…

Read more