Kể một bài thuyết trình thật dễ dàng

Tạo một bài thuyết trình mạnh mẽ là một khoa học. Có quy tắc 6 × 6, quy tắc 80/20, quy tắc thứ ba, quy tắc 10/20/30 … danh sách tiếp tục. Nếu bạn cảm thấy bị choáng ngợp bởi các quy tắc, chúng tôi ở đây để cung cấp cho bạn ý tưởng về…

Read more

Thiết kế tòa nhà Phần 2: Crunches

Đây là bài đăng blog thứ hai của chúng tôi trong loạt bài mà chúng tôi đưa các phương pháp phổ biến đang được xem xét để xem xét sự gia tăng của chúng – hoặc thậm chí – chống lại các nguyên nhân gây ra tình trạng sức khỏe. Ở đây chúng ta đang…

Read more