Hạ chí này, chúng ta cùng nhau rung chuyển lĩnh vực này

Liên quan đến ngày hạ chí, tôi đã hỏi cố vấn Kinh Dịch lâu năm của mình rằng có thể làm gì để giải tán sự phản kháng ở khu vực này và đẩy nhanh sự thức tỉnh của nhân loại. Câu trả lời của cô ấy rất rõ ràng: Hãy lắc mọi thứ và…

Read more