Thông báo cho chuỗi mùa hè ALIVE

Chúng ta đang ở giữa một sự thay đổi lớn về ý thức trên hành tinh từ việc coi bản thân là riêng biệt, hạn chế và thiếu nhận thức rằng chúng ta là TOÀN BỘ, ĐƯỢC KẾT NỐI và NGAY BÂY GIỜ! Trong quá khứ, các triệu chứng có nghĩa là có điều gì…

Read more