Ngày hội chứng Down thế giới năm 2021

Ngày 21 tháng 3 là Ngày Hội chứng Down Thế giới. Hội chứng Down được đặc trưng bởi ba bản sao của nhiễm sắc thể số 21. 3/21 – tôi hiểu không? Một chị gái mắc hội chứng Down đã chào đón tôi đến với thế giới. Tôi công nhận anh ấy là người có…

Read more

Chữa lành đau buồn: Hiểu và đương đầu với đau buồn & mất mát vật nuôi, ngày 25 tháng 7

Sự lựa chọn tốt nhất từ Phát trực tiếp sự chữa lành đau buồn trên Twitter tuần này: Nhiều người đang bắt đầu ăn mừng trở lại cuộc sống trước đại dịch. Những người đã mất mát và vẫn còn thương tiếc cảm thấy như thế nào? Khi người Mỹ quay trở lại cuộc sống…

Read more