Paul Sawka nói về COVID-19

Xuất bản ngày 9 tháng 4 năm 2020 bởi quản trị viên CDSS Thể loại: Blog CDSS, Blog Paul Paul đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Coronavirus đến Canada. Paul luôn là một người rất bận rộn với lịch trình dày đặc. Nó luôn luôn rất xã hội. Trong cuộc phỏng vấn trên…

Read more

Ở phần nổi của tảng băng trôi – các nhà giao dịch quyền chọn có thể là góc của các nhà tư vấn hàng đầu nhảm nhí

Mặc dù có một số hoạt động giao dịch lộn xộn và một số chậm chạp trong khu vực thị trường, có thể có một số tin tốt trên thị trường quyền chọn, điều này có thể cung cấp một nhân chứng tốt cho cổ phiếu trong tương lai không xa (ngăn chặn một số…

Read more