Buổi ra mắt phim Off the Rails

Ba năm trước, cuộc sống của tôi đã trật bánh bởi ly hôn. Cỗ xe nhỏ của chúng tôi ngừng rung chuyển. Và mảnh đạn của trái tim tan vỡ và những mảnh vụn của cuộc sống gia đình ở xung quanh. Và ngay khi tôi và các cô gái của tôi đang dán các…

Read more