Cách xác định và giao dịch Penny stock pump

Trong những năm qua, tôi đã tiếp xúc với nhiều máy bơm và chất xúc tiến. Nhiều người nghĩ rằng điều đó chỉ xảy ra ở những cổ phiếu penny. Trong khi Là nó Thông thường nhất đối với máy bơm OTA là giống với các cổ phiếu niêm yết. Nó xảy ra như thế…

Read more