Hội chứng Down và chuẩn bị cho tuổi dậy thì

Tôi có tính cách loại A. Tôi thích thông tin; càng nhiều càng tốt. Tôi thích được chuẩn bị. Đôi khi tôi chuẩn bị quá nhiều. Tôi có thể hơi loạn thần kinh. Đó là một phần của sự quyến rũ của tôi. Con trai lớn của chúng tôi vừa tròn mười một tuổi. Đoán…

Read more